Potlifter!

Gör det lätt att lyfta Blom krukor och andra svårlyfta föremål.