Sekretesspolicy

värnar om din integritet. Kontakta oss på info@paletrading.com om du har några frågor eller problem gällande användningen av dina person uppgifter och vi hjälper dig gärna.

Genom att använda denna webbplats eller/och våra tjänster, samtycker du till behandling av dina person uppgifter som beskrivs i denna integritets policy.

Innehålls förteckning

 1. Definitioner som används i denna policy
 2. Principer för data skydd som vi följer
 3. Vilka rättigheter har du när det gäller dina person uppgifter
 4. Vilka person uppgifter vi samlar in om dig
 5. Hur vi använder dina person uppgifter
 6. Vem annan har till gång till dina person uppgifter
 7. Hur vi säkrar dina data
 8. Information om cookies
 9. Kontakt uppgifter

Definitioner

Person uppgifter – all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Bearbetning – varje åtgärd eller uppsättning av åtgärder som utförs på person uppgifter eller uppsättningar av person uppgifter.
Registrerade-en fysisk person vars person uppgifter behandlas.
Barn-en fysisk person under 16 år.
Vi/oss (antingen balanserade eller inte) –

Principer för data skydd

Vi lovar att följa följande data skydds principer:

 • Behandlingen är laglig, rättvis, transparent. Våra behandlings aktiviteter har laglig grund. Vi tar alltid hänsyn till dina rättigheter innan vi behandlar person uppgifter. Vi kommer att ge dig information om behandling på begäran.
 • Bearbetningen är begränsad till syftet. Våra behandlings aktiviteter passar det ändamål för vilket person uppgifter samlades in.
 • Bearbetningen sker med minimala data. Vi samlar bara in och bearbetar den minimala mängd person uppgifter som krävs för något ändamål.
 • Bearbetningen är begränsad med en tids period. Vi kommer inte att lagra dina person uppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa riktigheten av data.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa integriteten och sekretessen för data.

Registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

 1. Rätt till information – vilket innebär att du måste ha rätt att veta om dina person uppgifter behandlas; vilka uppgifter som samlas in, varifrån de erhålls och varför och av vem den behandlas.
 2. Rätt till åtkomst – vilket innebär att du har rätt att få till gång till data som samlats in från/om dig. Detta inkluderar din rätt att begära och erhålla en kopia av dina person uppgifter som samlats in.
 3. Rätt till rättelse – vilket innebär att du har rätt att begära rättelse eller radering av dina person uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
 4. Rätt till radering – vilket i vissa fall innebär att du kan begära att dina person uppgifter raderas från våra register.
 5. Rätt att begränsa behandlingen – det vill säga när vissa villkor gäller, har du rätt att begränsa behandlingen av dina person uppgifter.
 6. Rätt att invända mot behandling – vilket i vissa fall innebär att du har rätt att invända mot behandling av dina person uppgifter, till exempel i fråga om direkt marknadsföring.
 7. Rätt att invända mot automatiserad behandling-vilket innebär att du har rätt att invända mot automatiserad behandling, inklusive profilering; och inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling. Denna rättighet kan du utöva när det finns ett resultat av profilering som ger rättsliga effekter som rör eller väsentligt påverkar dig.
 8. Rätt till dataportabilitet-du har rätt att få dina person uppgifter i ett maskinläsbart format eller om det är genomförbart, som en direkt överföring från en processor till en annan.
 9. Rätt att lämna in ett klagomål – i händelse av att vi vägrar din begäran enligt Rights of Access, kommer vi att ge dig en anledning till varför. Om du inte är nöjd med hur din förfrågan har hanterats, vänligen kontakta oss.
 10. Rätt till hjälp av tillsynsmyndigheten – vilket innebär att du har rätt till hjälp av en tillsynsmyndighet och rätten till andra rätts medel som att begära skadestånd.
 11. Rätt att återkalla samtycke – du har rätt att återkalla ett givet medgivande för behandling av dina person uppgifter.

Data som vi samlar in

TODO-information som du har försett oss med
Detta kan vara din e-postadress, namn, fakturerings adress, hem adress etc-främst information som är nödvändig för att leverera en produkt/tjänst eller för att förbättra din kund upplevelse hos oss. Vi sparar den information du förser oss med för att du ska kunna kommentera eller utföra andra aktiviteter på webbplatsen. Denna information inkluderar till exempel ditt namn och din e-postadress.

TODO-information som samlas in automatiskt om dig
Detta inkluderar information som lagras automatiskt av cookies och andra sessionsverktyg. Till exempel, din kundvagn information, din IP-adress, din shopping historia (om det finns någon) etc. Den här informationen används för att förbättra din kund upplevelse. När du använder våra tjänster eller tittar på innehållet på vår webbplats kan dina aktiviteter loggas.

TODO-information från våra partners
Vi samlar in information från våra betrodda partners med bekräftelse på att de har lagliga skäl att dela denna information med oss. Detta är antingen information som du har tillhandahållit dem direkt med eller som de har samlat in om dig på andra rättsliga grunder. Se listan över våra partners här.

Allmänt tillgänglig information
Vi kan samla in information om dig som är offentligt tillgänglig.

Hur vi använder dina person uppgifter

Vi använder dina person uppgifter för att:

 • för att ge dig service. Detta inkluderar till exempel att registrera ditt konto; förse dig med andra produkter och tjänster som du har begärt; förse dig med reklam artiklar på din begäran och kommunicera med dig i samband med dessa produkter och tjänster; kommunicera och interagera med dig; och meddela dig om ändringar av tjänster.
 • förbättra din kund upplevelse;
 • fullgöra en förpliktelse enligt lag eller avtal;
 • Todo

Vi använder dina person uppgifter på legitima grunder och/eller med ditt medgivande.

På grund av att ingå ett avtal eller fullgöra avtals förpliktelser, behandlar vi dina person uppgifter för följande ändamål:

 • för att identifiera dig;
 • för att ge dig en tjänst eller för att skicka/erbjuda dig en produkt;
 • att kommunicera antingen för försäljning eller fakturering;
 • Todo

På grund av berättigat intresse behandlar vi dina person uppgifter i följande syften:

 • för att skicka dig personliga erbjudanden * (från oss och/eller våra noggrant utvalda partners);
 • att administrera och analysera vår kundbas (Köp beteende och historia) för att förbättra kvaliteten, variationen och tillgängligheten av produkter/tjänster som erbjuds/tillhandahålls;
 • att genomföra fråge formulär om kund nöjdhet.
 • Todo

Så länge du inte har informerat oss på annat sätt, vi överväga att erbjuda dig produkter/tjänster som liknar eller samma för din köp historik/beter beteende att vara vårt legitima intresse.

Med ditt medgivande behandlar vi dina person uppgifter i följande syften:

 • för att skicka nyhets brev och kampanj erbjudanden (från oss och/eller våra noggrant utvalda partner);
 • för andra ändamål har vi bett om ditt medgivande;

Vi behandlar dina person uppgifter för att uppfylla skyldigheten som följer av lag och/eller använda dina person uppgifter för alternativ som anges i lag. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera person uppgifter som samlats in och att använda sådana data. Vi kommer att använda data som inte omfattas av denna policy endast när de är anonymiserade. Vi sparar din fakturerings information och annan information som samlats in om dig så länge som behövs för redovisnings ändamål eller andra skyldigheter som följer av lag, men inte längre än 7 år.

Vi kan komma att behandla dina person uppgifter för ytterligare syften som inte nämns här, men som är förenliga med det ursprungliga syftet som uppgifterna samlades in för. För att göra detta kommer vi att se till att:

 • sambandet mellan ändamålen, sammanhanget och arten av person uppgifter lämpar sig för vidare behandling;
 • ytterligare behandling skulle inte skada dina intressen och
 • lämpligt skydd för behandlingen.

Vi kommer att informera dig om ytterligare behandling och ändamål.

Vem annan kan komma åt dina person uppgifter

Vi delar inte dina person uppgifter med främlingar. Person uppgifter om dig tillhandahålls i vissa fall till våra betrodda partner för att antingen göra tillhandahållandet av tjänsten till dig möjlig eller för att förbättra din kund upplevelse. Vi delar dina data med:

Våra bearbetnings partners:

 • Stripe vid bearbetning av kredit kort.

Våra samarbets partners:

 • PostNord, DHL eller annat rederi i syfte att leverera din beställning.

Anslutna tredje parter:

 • Todo

Vi arbetar endast med Processing partners som kan säkerställa adekvat skydds nivå för dina person uppgifter. Vi lämnar ut dina person uppgifter till tredje part eller offentliga tjänstemän när vi är juridiskt förpliktade att göra det. Vi kan avslöja dina person uppgifter för tredje part om du har samtyckt till det eller om det finns andra juridiska skäl för det.

Hur vi säkrar dina data

Vi gör vårt bästa för att hålla dina person uppgifter säkra.  Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (till exempel HTTPS). Vi använder anonymisering och pseudonymisering där så är lämpligt. Vi övervakar våra system för möjliga sårbarheter och angrepp.

Även om vi försöker vårt bästa kan vi inte garantera säkerheten för information. Vi lovar dock att meddela lämpliga myndigheter om data intrång. Vi kommer också att meddela dig om det finns ett hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt vi rimligen kan för att förhindra säkerhets överträdelser och för att bistå myndigheter om eventuella överträdelser inträffar.

Om du har ett konto hos oss, Observera att du måste hålla ditt användar namn och lösen ord hemligt.

Barn

Vi har inte för avsikt att samla in eller medvetet samla in information från barn. Vi riktar oss inte till barn med våra tjänster.

Cookies och annan teknik som vi använder

Vi använder cookies och/eller liknande teknik för att analysera kundernas beteende, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och samla in information om användare. Detta görs för att personalisera och förbättra din upplevelse hos oss.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies lagrar information som används för att hjälpa till att göra webbplatser fungerar. Endast vi kan komma åt cookies som skapats av vår webbplats. Du kan styra dina cookies på webb läsar nivå. Att välja att avaktivera cookies kan hindra din användning av vissa funktioner.

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Nödvändiga cookies – dessa cookies krävs för att du ska kunna använda några viktiga funktioner på vår webbplats, till exempel Logga in. Dessa cookies samlar inte in någon personlig information.
 • Funktionscookies – dessa cookies ger funktionalitet som gör det bekvämare att använda vår tjänst och gör det möjligt att tillhandahålla mer anpassade funktioner. De kan till exempel komma ihåg ditt namn och din e-postadress i kommentars formulären så att du inte behöver ange informationen på nytt nästa gång du kommenterar.
 • Analytics-cookies – dessa cookies används för att spåra användningen och prestandan på vår webbplats och våra tjänster
 • Annonscookies – dessa cookies används för att leverera annonser som är relevanta för dig och dina intressen. Dessutom används de för att begränsa antalet gånger du ser en annons. De är oftast placerade på webbplatsen genom att annonsera nätverk med webbplats operatörens tillåtelse. Dessa cookies kommer ihåg att du har besökt en webbplats och att denna information delas med andra organisationer som annonsörer. Ofta är mål grupps-eller annonseringscookies länkade till webbplatsens funktionalitet som tillhandahålls av den andra organisationen.

Du kan ta bort cookies lagrade i din dator via din webbläsares inställningar. Du kan också styra vissa cookies från tredje part genom att använda en plattform för integritets förbättring som optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. För mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

Vi använder Google Analytics för att mäta trafik på vår webbplats. Google har en egen sekretess policy som du kan läsa här. Om du vill välja bort spårning av Google Analytics går du till sidan för att välja bort Google Analytics.

Kontakt uppgifter

Tillsynsmyndigheten

Ändringar i denna integritets policy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritets policy.
Senaste ändring gjordes den 19 mars, 2019.