Villkor för användning

Priserna i den ursprungliga valutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är i kraft. Avvikelser från villkoren gäller endast om båda parter har undertecknat särskilda avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa villkor gäller oavsett om svensk eller annan tillämplig lag inte ger villkor som är i konflikt med dem. För privat kunder, konsument skydd och distans avtal.

Mer information om dessa frågor finns på konsument verkets hem sida, http://www.kov.se/.

Beställning

I händelse av att kunden är under 18 år måste få föräldrarnas tillstånd innan köpet. Beställningar som görs i en annan persons namn utan hans medgivande, eller på annat sätt involverar Pale Trading Company Europa lida ekonomisk skada, rapporterade polisen.

Sales Company friskriver sig för typografiska fel, fel i information och fel i specifikationer på någon av Pale Trading Company Europa utbud av produkter och tjänster. Alla bilder ska ses som illustrationer som inte garanterar korrekt utseende och egenskaper.

Online-betalning

Alla kort är ingen lön hanteras av vår betalnings leverantör stripe via deras säkra hem sida, Pale Trading Company Europa kommer aldrig att vara en del av din kort information. MOMS ingår i alla priser, men i förekommande fall frakt kostnader. Vi accepterar Visa, MasterCard och American Exp
ress. för försäljning via kredit/bankkort kort start villkor gäller så snart som kort transaktionen har godkänts. Ingen extra avgift debiteras för kort betalningar.

Pale Trading Company Europa förbehåller sig rätten att ändra priser, felaktiga priser och slutlig försäljning. Om detta inte är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga säljaren att annullera köpet och återbetala alla belopp som betalats på bästa sätt. Detta kan göras när som helst under transaktionen när sådana fel upptäcks. Orsaken till felet måste vara tydligt


Frakt priser

Frakt kostnader är PostNord eller andra speditörs priser för ett paket. Leverans är normalt dagen efter beställningen och tar 1-2 dagar beroende på var i landet du befinner dig.

Leverans och Avbokning

Beställningar packas och skickas följande bankdag efter beställningen av leverans inom 1-2 arbets dagar. I fall där konsumenten bedömer att leveransen är försenad på ett sådant sätt att han inte längre önskar leverans av beställningen åligger det kunden att annullera beställningen i enlighet med köpe villkoren för Pale Trading Company Europa.

Avbeställning efter att beställningen har skickats är inte möjlig. I de fall ordern har skickats måste kunden ta emot beställningen. Avbeställnings produkt eller service som förvärv ATS eller förberetts specifikt för kunden är inte
möjlig. Uppsägningen är inte giltig förrän kunden har fått en bekräftelse från säljaren via e-post.

Ägande rätt

Alla produkter förblir blek Trading Company Europas egendom tills full betalning har mottagits.

Ansvar för defekter

Blek Trading Company Europa ansvar för fel i leveransen är begränsad till de nuvarande villkoren. v har inget direkt eller indirekt ansvar, till exempel, men inte begränsat till, oförenlighet, leverans förseningar, stillestånds tid, extra arbete eller annan
ekonomisk skada. Kundens rättigheter vid försening i fall blek Trading Company Europa inte kan leverera inom angiven leverans tid, har kunden rätt att annullera sin beställning.

Reklamationsvillkor och annullering

Det är lämpligt att kunden anländer kontrol lera leverans för att kontrol lera att detta är korrekt och felfri. Vid klagomålet måste kontakta Pale Trading Company Europa klagomåls avdelningen via e-post contact@paletrading.com eller genom paletrading.se och ge order ID tillsammans med orsaken till klagomålet. Under ett klagomål måste kunden begära ett s.k. RN (retur nummer), som gäller i 14 dagar.

I samtliga fall då en produkt returneras till Pale Trading Company Europa måste konsumenten först få ett RN. Retur förpackningen måste vara tydligt märkt med RN. Kunden ska skriva mottagna RN-paketplåster så att originalförpackningen inte skadas. Defekta produkter återvände till Pale Trading Company Europa bör behandlas som om de vore felfri. Det är i alla typer av returer oerhört viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att det inte kan skadas. För privat kunder i konsument inköp, vilket innebär att kunden har rätt till frakt betalas i gengäld en giltig fil. Blek Trading Company Europa privat konsumenter rätten att få en förbetald paket lapp till utskick. I händelse av att klagomålet inte är giltigt och kunden har fått en förbetald paket lapp att skicka sig, debiteras frakt kostnad RETUR. I det fall returneras anledning, klagomål och fel kan inte upptäckas, en avgift på 100:-moms leverans RETUR och hantering kostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN returneras till kunden och frakt kostnaden kommer att debiteras. Blek Trading Company Europa förbehåller sig rätten att ersätta defekta produkter med motsvarande i de fall identiska varor inte är tillgängliga.

Blek Trading Company Europa betalar alltid för retur frakt när det kommer skadade eller defekta varor.

Retur policy

Privat konsumenter har rätt att häva köpet inom 14 dagar enligt distans avtalet. Rättigheten gäller enligt lagen endast om produkten och dess originalförpackning kan returneras i samma skick. Du har rätt att öppna paketet och kontrol lera att produkten fungerar förutsatt att naturen kräver. Produkten får inte användas förutom de
tta. Använder konsumenterna sin ånger rätt bör kontakta Pale Trading Company Europa, helst via e-post på contact@paletrading.com för att erhålla ett RN. Retur frakten betalas av konsumenten. För att åberopa ånger rätten, måste kunden kontakta Pale Trading Company Europa för att få en RN och retur adress.

För produkter som är anpassade för viss kund, inte ersättning, öppna köp eller uttag.

Om en vara skadas under transporten ska blek Trading Company Europa kontaktas inom skälig tid för information om kompensation.

Åter betalning av betalning

Vid uttag eller klagomål där kunden inte ber om nya varor kommer blek Trading Company Europa återbetala order beloppet eller annullera fakturan inom 30 dagar från den dag då den returnerade varan tas emot.

Garantera

Alla garantier för produkter levererade av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumenten och reklamationer inom 6 månader från inköps datum behandlas enligt detta. I vissa fall, tillverkarens utökade garanti detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produkt nivå. Att ha problem med ditt objekt, kan du kontakta oss och vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig trots förfaller mer än 6 månader från inköps datum. Alla garantier gäller i Sverige.

Försändelser som inte har genererats

För försändelse som inte löses ut varefter paketet returneras till Pale Trading Company Europa, en avgift på 150:-moms för att täcka Pale Trading Company Europa kostnader för transport och administration.

Transportera skadade varor

Om en produkt från Pale Trading Company Europa skadas under transporten, om skadan är synlig eller dold, bör omedelbart rapporteras till bäraren (typiskt, PostNord, www.postnord.se) inom 7 dagar.

Force majeure

Händelser som krig, natur katastrofer, strejker, myndighets beslut, misslyckade leveranser från underleverantörer, kostsamma evenemang och liknande händelser utanför Pale Trading Company Europas kontroll, som inte rimligen kunde ha förutsetts, skall med force majeure, vilket innebär att Pale Trading Company Europa befrias från sina skyldigheter att fullgöra avtal.


Hantering av person uppgifter

Blek Trading Company Europa sprider aldrig din personliga information till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam om vår egen butik eller någon av butikerna som ingår i vårt företag. Du, kunden har alltid rätt att vägra dig sådana utskick och borttagning från vår databas om du så önskar.

Tvist

I alla tvister är vår policy att följa rekommendationerna från konsument klagomåls nämnden.

Andra

Pale Trading Company Europa förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men inte begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkt erbjudanden utan förvarning. Vid varje slutlig försäljning till det angivna priset eller på grund av att en försäljning post bort, blek Trading Company Europa rätten att häva köpet och återbetala alla belopp som betalats på bästa sätt. Blek Trading Company Europa måste också informera konsumenten om eventuella likvärdiga ersättnings produkter om sådana finns